Svensk Radonmätning

Radonmätning för villa, lägenhet, arbetsplats eller markradon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. För att veta om du och din familj är utsatta för radon, så behöver du mäta. Bygger du om, köper eller säljer bostäder, byter ventilationssystem eller helt enkelt misstänker att du har höga halter radon i din miljö? Då behöver du mäta radonhalten. 

Vi erbjuder radonmätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Här kan du beställa radondetektorer för din radonmätning. Rapporten du får tillbaka av oss med beräknat årsmedelvärde, använder du för att ansöka om eventuellt radonbidrag.

Så här går en radonmätning till

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. För att veta om du och din familj är utsatta för radon, så behöver du mäta. Det finns en rad olika rikt- och gränsvärden för radonhalter i svenska bostäder och på arbetsplatser. Dessa är fastställda i den nationella handlingsplanen av bland annat Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Livsmedelsverket, och Arbetsmiljöverket.

En rådgivande korttidsmätning av radon som behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året.

En långtidsmätning är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande. Mätning ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4.

Vad ska mätas?