Radondetektorer

Radonmätare för mätning av radon i luft eller mark

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar. 

Här kan du beställa radonmätare för din radonmätning. Rapporten du får tillbaka av oss med beräknat årsmedelvärde, använder du för att ansöka om eventuellt radonbidrag.