Korttidsmätning radon villa

Radonmätning Villa / Hus

En rådgivande Radonmätning  för korttidsmätning radon Villa / Hus behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året. Ditt analyssvar har du sedan inom 2 dagar. Denna mätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Med en Radonmätning  för korttidsmätning radon Villa / Hus så får du en bra indikation på om halterna är höga eller låga.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer. Du kan även beställa fler detektorer om du vill mäta i fler rum.

Grundpaket med 2 st radonmätare:

690 kr

Så här beställer du Radonmätning Villa / Hus

Via vår partner, Eurofins Radon Testing Sweden AB, kan vi erbjuda ackrediterad Radonmätning  för korttidsmätning radon Villa / Hus till bra priser. På deras sida finns förutom väldigt mycket information om radon och radonmätning även en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur många detektorer du behöver för just din Radonmätning  för korttidsmätning radon Villa / Hus.

När du kommer till deras sida så välj paketet: Korttidsmätning Villa

Radonmätare för radonmätning villa , korttidsmätning radon och långtidsmätning radon, radonmätning flerbostadshus, Korttidsmätning radon flerbostadshus, Radonmätning Arbetsplats, korttidsmätning radon arbetsplats

Detta ingår

Så här fungerar Radonmätning för Korttidsmätning radon Villa / Hus

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer de hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer med. När du öppnar påsen detektorn kommer i så startar mätningen. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Efter minst 7 dagar skickar du tillbaka detektorn till oss, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig – du har svaret inom två arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

Vill du veta mer om långtidsmätning radon så hittar du det här.

Boverket Radonmätning

Sök radonbidrag

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2021 är 18 miljoner kronor.

Läs mer på Boverkets sida »