Långtidsmätning radon arbetsplats

Radonmätning Arbetsplats

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning

Radonmätning Arbetsplats för långtidsmätning radon är en tillförlitlig ackrediterad mätning. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. Radonmätning Arbetsplats för långtidsmätning radon ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (helst de rum som används mest). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som arbetsrum.

Pris per detektor:

290 kr

Så här beställer du Radonmätning Arbetsplats

Via vår partner, Eurofins Radon Testing Sweden AB, kan vi erbjuda ackrediterad Radonmätning Arbetsplats för långtidsmätning radon till bra priser. På deras sida finns förutom väldigt mycket information om radon och radonmätning även en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur många detektorer du behöver för just din Radonmätning Arbetsplats.

När du kommer till deras sida så välj paketet: Långtidsmätning Arbetsplats

Radonmätare för radonmätning villa , korttidsmätning radon och långtidsmätning radon, radonmätning flerbostadshus, Korttidsmätning radon flerbostadshus, Radonmätning Arbetsplats, korttidsmätning radon arbetsplats

Detta ingår

Så här fungerar Radonmätning Arbetsplats

Vi rekommenderar att ni mäter enligt IRMA’s metodbeskrivning. IRMA’s metodbeskrvning är striktare än den nyvarande metodbeskrvningen som Strålskyddsmyndigheten förespråkar, men ligger nära den nya metodbeskrviningen som är på remiss från strålskyddsmyndigheten. Genom att följa IRMA’s metodbeskrvning, uppfyller ni både den nuvarande och kommande metodbeskrivningen från Strålskyddsmyndigheten. Om ni vill ha mer information om SSM’s metodbeskrvning för radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Vet du eller misstänker du att förhöjda halter finns (t.ex. känt blåbetonghus) bör ett större urval göras.

Prioritera rum med rörgenomföringar från mark eller andra otätheter mot mark, och mot dessa angränsande rum, kan innehålla förhöjda radonhalter. Prioritera även rum på högre våningsplan som angränsar mot hiss-, ventilations- och rörschakt.

Glöm inte att informera berörd personal om att mätningar pågår.

Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.

Vill du veta mer om korttidsmätning radon så hittar du det här.