Långtidsmätning radon Villa

Radonmätning Villa / Hus

Radonmätning Villa / Hus för långtidsmätning radon är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande för en- och tvåbostadshus. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig ackrediterat svar på vilka radonhalter som finns i bostaden/lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. Radonmätning Villa / Hus för långtidsmätning radon ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som bostadsrum. 

Har det gått mer än 10 år sen radonhalten mättes, eller om du gjort ombyggnationer – då bör du mäta radon igen.

Grundpaket med 2 st radonmätare:

580 kr

Så här beställer du Radonmätning Villa / Hus

Via vår partner, Eurofins Radon Testing Sweden AB, kan vi erbjuda en ackrediterad Radonmätning Villa / Hus för långtidsmätning radon till bra priser. På deras sida finns förutom väldigt mycket information om radon och radonmätning även en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur många detektorer du behöver för just din Radonmätning Villa / Hus för långtidsmätning radon.

När du kommer till deras sida så välj paketet: Långtidsmätning Villa

Radonmätare för radonmätning villa , korttidsmätning radon och långtidsmätning radon, radonmätning flerbostadshus, Korttidsmätning radon flerbostadshus, Radonmätning Arbetsplats, korttidsmätning radon arbetsplats

Detta ingår

Så här fungerar Radonmätning Villa / Hus för långtidsmätning radon

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer de hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer. När du öppnar påsen detektorn kommer i så startar mätningen. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Efter minst 60 dagar skickar du tillbaka detektorn till oss, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig – som längst tar det 10 arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

Vill du veta mer om korttidsmätning radon så hittar du det här.

Boverket Radonmätning

Sök radonbidrag

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2021 är 18 miljoner kronor.

Läs mer på Boverkets sida »