Radonmätning mark

Markradon

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av Markradon inför beviljande av bygglov.

Pris per detektor, radonmätare:

650 kr

Så här beställer du mätning av Markradon

Via vår partner, Eurofins Radon Testing Sweden AB, kan vi erbjuda ackrediterade mätningar av Markradon till bra priser. På deras sida finns förutom väldigt mycket information om radon och radonmätning mark även en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur många detektorer du behöver för just din Radonmätning Mark.

När du kommer till deras sida så välj paketet: Markradon

Markradon, Radonmätning Mark, Radonmätare Mark

Detta ingår

Så här fungerar radonmätning mark

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer de hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer. När du öppnar påsen detektorn kommer i så startar radonmätning mark. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Efter 4-5 dagar skickar du tillbaka detektorerna till oss, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på radonmätning mark. Vi analyserar detektorerna och skickar ett mail med rapporten till dig.

Vill du veta mer om radonmätning markradon så hittar du mer under frågor & svar.